ศาสตร์พลังแห่งตัวเลขที่ก่อให้เกิดเป็นเบอร์มงคล

การเลือกเบอร์ให้ได้ผลดีนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ คือเลือกเบอร์ที่เหมาะกับชะตา และเลือกเบอร์ที่ถูกกับชะตา เหมาะกับชะตาคือมีความหมายที่ตรงกับอาชีพ ชีวิต ดวงชะตา ส่วนถูกชะตาคือ ต้องชะตา เห็นแล้วรัก เห็นแล้วชอบแกะออกจากใจไม่หลุด รักแรกพบ

ก่อนที่จะเลือกเบอร์มงคลนั้น เราควรมาทำความรู้จักเบอร์มงคลก่อนว่ามีความหมายและความเข้าใจต่อคนทั่วไปอย่างไรบ้าง เบอร์มงคลคงจะไม่มีนิยามอย่างเป็นทางการ ขึ้นอยุ่กับความคิดความรู้สึกของแต่ละคนเท่านั้น เพราะศาสตร์พลังแห่งตัวเลขที่ก่อให้เกิดเป็นเบอร์มงคลขึ้นมานั้น เป็นการเลือกตัวเลข กลุ่มตัวเลข ผลรวมตัวเลขที่ให้คุณแก่ผู้ใช้เบอร์มงคล

พื้นฐานเบอร์มงคล ขอให้ทรัพย์เสน่ห์ และสติปัญญา ถือว่าดีมาก ควรให้ความสำคัญทุกตำแหน่งตัวเลข เพราะหากเสียก็เหมือนเรือมีรอยรั่ว แต่บางครั้งเลือกให้เสียบ้าง สำหรับงานบางอาชีพ ศิลปะการเลือกเบอร์มีระดับสูง คือ การเลือกให้เหมาะกับวิถีชีวิต การงาน อาชีพให้ดียิ่งขึ้น