Summer course โครงการเรียนภาษา และทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

Summer course เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับน้องๆ ในทุกระดับชั้น ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ต่างแดนในช่วงปิดเทอมทั้ง 2 ช่วง คือ เมษายน และ ตุลาคม รวมถึงน้องๆ ที่เรียนระบบนานาชาติก็สามารถไปได้ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ในทุกๆ ปี สำหรับโครงการเรียนภาษา และทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน(Summer Course) นี้ น้องๆ จะได้เรียน และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศต่างๆ เช่น USA, Australia, UnitedKingdom และ China พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ รวมถึงได้ท่องเที่ยวในดินแดนในฝันที่จะอยู่ในความทรงจำที่ประทับใจของน้องๆ ทุกคนค่ะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ Summer course
– เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์
– เพิ่มการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา รวมทั้งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
– เพื่อให้น้องๆ ได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประเพณีกับชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ
– น้องๆ จะได้เพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
– เชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติ และ เพื่อความสนุกสนาน

ในทุกๆ ปี จะจัดทำโครงการซัมเมอร์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของน้องๆ ในทุกรุ่นอายุเริ่มตั้งแต่น้องๆ อายุ 10 ปีขึ้นไป รวมทั้งทุกภาคการศึกษาในระบบการศึกษาไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษานานาชาติ ก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ ได้แบ่งโครงการ Summer course ออก
เป็น 2 ประเภท คือ

– Summer course แบบไปเป็นกลุ่ม : เป็นแบบที่น้องๆ จะเดินทางร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างน้อย 15-20 คนมีผู้นำกลุ่มดูแลตลอดการเดินทาง ซัมเมอร์แบบกลุ่มนี้จะมีการเรียนการสอนในช่วงเช้า และทำกิจกรรมต่างๆ

– Summer Course แบบไปเดี่ยว : แบบนี้จะตอบโจทย์กับน้องๆ อาจปิดเทอมไม่ทันและไม่สามารถไป กับกลุ่มได้ หรือเหมาะกับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ที่จะเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับมัธยมปลาย หรือเตรียมตัวในระดับมหาวิทยาลัย