รับซื้อเศษคาร์ไบด์ ราคาสูงทุกชนิด ทั้งเก่าและใหม่

คาร์บอน เป็นธาตุที่สำคัญที่สุด จะต้องมีผสมอยู่ในเนื้อเหล็ก มีคุณสมบัติทำให้เหล็กแข็งเพิ่มขึ้น หลังจากนำไปอบชุบโดยรวมตัวกับเนื้อเหล็ก เป็นสารที่เรียกว่า มาร์เทนไซต์และซีเมนไตด์ นอกจากนั้นคาร์บอนยังสามารถรวมตัวกับเหล็กและธาตุอื่นๆ กลายเป็นคาร์ไบด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอของเหล็ก คาร์บอนจะลดความยืดหยุ่น ความสามารถในการตีขึ้นรูปและความสามารถในการเชื่อม และไม่มีผลต่อความต้านทานการกัดกร่อน

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตคาร์ไบด์เริ่มด้วยการผสมทังสเตนคาร์ไบด์เข้ากับโคบอลต์ เพื่อผลิตเป็นผงซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ ขั้นตอนต่อไปคือนำผงวัตถุดิบไปใส่เบ้าแม่พิมพ์แล้วทำการบดอัด ผงที่ได้เมื่อผ่านขั้นตอนนี้จะมีความแข็งเท่าผงชอล์ค ขั้นตอนต่อไปคือนำผงอัดนี้ไปเข้าเตาหลอมแร่ผสมเพื่อ หลอมที่อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส ผลที่ได้คือวัสดุคาร์ไบด์ที่มีความแข็งสูง

หลังกระบวนการหลอมแล้วขนาดหรือปริมาตรของวัสดุจะมีขนาดที่ลดลงอย่างมาก โดยวัสดุคาร์ไบด์ที่ได้นี้จะมีความแข็งในระหว่างเพชรและหินซัฟไฟร์ และมีน้ำหนักเป็นสองเท่าของเหล็ก เหล็กกล้าที่ใช้สำหรับทำเครื่องมือขึ้นรูปโลหะเป็นส่วนใหญ่ รับซื้อเศษคาร์ไบด์ ราคาสูง เช่น แบบหล่อโลหะในขบวนการอัดฉีดโลหะร้อน แม่พิมพ์สำหรับตีขึ้นรูป หรือตัดวัสดุต่างๆ ซึ่งรวมถึงเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และพลาสติก เหล็กกล้าเครื่องมือจัดเป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนและธาตุผสมอื่นๆในปริมาณสูง เพื่อให้มีความสามารถในการชุบแข็งสูง และเพื่อสร้างคาร์ไบด์ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ